Home

H Å R   |  N A G L A R   |   B R Y N   |   F R A N S A R   |   S M I N K 

W E   M A K E   D I V I N E   H A I R 

G R E A T   C O F F E E    |    G O O D  C O N V E R S A T I O N S    |    N I C E   C U R L S   

S E M E S T E R

Under Juli/Augusti månad har vi varierande öppettider